تصفیه‌خانه فاضلاب تانکری در مشهد به بهره‌برداری می‌رسد
1397/03/08