تامین آب آشامیدنی پایدار برای 67 هزار نفر از روستائیان اصفهان در دهه فجر
1397/11/14