بهره‌مندی افزون بر 43 هزار نفر اهالی 58 روستای مازندران از آب آشامیدنی سالم
1397/05/24