برگزاری مانور سازگاری با کم‌آبی در 56 شهر و300 روستای استان اصفهان
1397/02/09