بختیاری: دیگر آب جدیدی برای انتقال به تهران وجود ندارد/ راه چاره بهره‌وری و صرفه‌جویی است
1397/05/24