اولویت وزارت نیرو در شهرهای ساحلی توسعه آب شیرین کن‌ها است
1397/04/10