امکان تامین آب دو میلیون نفر تنها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی
1397/06/21
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=62207