اجرای 185 کیلومتر شبکه فاضلاب با استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی
1397/01/22