آبرسانی به 63 روستای استان تهران تا پایان سال جاری/ 98 درصد پرداخت مشترکین به صورت غیرحضوری است
1397/06/24