۴۸ درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند
1396/04/24