۴۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اجرای مجتمع‌های آب روستایی در استان بوشهر
1396/03/29