مشارکت چين و سنگاپور در بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان/ رسوب‌زدايي شبانه‌ روزي از قديمي‌ترين شبکه فاضلاب کشور
1396/07/04