فقط 5 درصد قیمت تمام شده آب‌شیرین‌کن بوشهر و کنگان از مشترکان دریافت می‌شود
1396/05/02