سرمایه‌گذاری 238 میلیارد تومانی شهرداری در توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب اصفهان
1396/05/10