در دولت یازدهم ١٠٠٠ میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی بستیم/ به جاي 36 تصفيه خانه فاضلاب 38 تصفيه خانه در دولت يازدهم به بهره برداري رسيد
1396/03/21