جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در شهر زنجان به 75 درصد می‌رسد
1396/05/08