تفاهم برای اجرای طرح های آبرسانی و فاضلاب در خوزستان به ارزش ۹۵۰۰ میلیارد تومان/ تکمیل تمامی طرح ها تا سه سال آینده
1396/02/06