تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای پیشوا و پردیس به بهره‌برداری می‌رسد
1396/03/20