تامین آب شرب چهار روستای دیگر در جزیره قشم
1396/02/16
http://paven.ir/Detail?anwid=47456