بهره‌مندی بیش از 226 هزار نفر جمعیت روستایی استان یزد از آب شرب
1396/03/03