برخورداري 47.6 درصد جمعيت شهري از شبکه فاضلاب/ فعالیت 31 تصفیه‌خانه فاضلاب در نوار ساحلی شمالي و جنوبي کشور/ 112 تصفيه‌خانه فاضلاب در حال ساخت
1396/09/13