افتتاح تصفیه خانه فاضلاب کهنوج در جنوب استان کرمان
1396/05/07