آبرسانی به 10 روستای غرب شهرستان قشم انجام می شود
1396/04/31