آبرسانی به حدود ۳ هزار روستا در یک سال/ روند شتابان طرح های فاضلاب در دولت یازدهم
1396/02/09