اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

۶۲۸ روستا در کرمان با کمبود آب مواجه است
1394/05/04