اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

کاهش 30 درصدی مصرف آب با نصب لوازم کاهنده در سردوش و روشویی
1394/01/19