اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

مصرف آب در روستاهای بوشهر نیازمند بازنگری است
1394/07/21