اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

ظرفیت تصفیه فاضلاب مشهد 163 هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش می‌یابد
1394/10/02