اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

سهم منابع آبي هرمزگان از آب‌شيرين كن‌ها به 60 درصد مي‌رسد
1394/10/13