اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

خسارت 87 میلیارد تومانی سیل به تاسیسات آب و فاضلاب
1394/09/14
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=19450