اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

تامین آب مورد نیاز 500 خانوار مسکن مهر در شهر شاندیز خراسان رضوی
1394/08/27