اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

اجرای طرح‌های آب‌رسانی اضطراری برای تامین آب شرب سنندج
1394/04/03