کیفیت آب شرب اصفهان مطابق با استانداردهای بین‌المللی است
1393/04/23