دستگاه‌های اجرایی در صرفه‌جویی 30 درصدی آب پیش‌قدم باشند
1393/02/17