تامین آب تهران نیازمند صرفه‌جویی 20 درصدی است
1393/02/21