اخبار آب و فاضلاب سال 1392

پرداخت غیرحضوری 55 درصد قبوض آب توسط مشترکان خوزستانی
1392/03/08