اخبار آب و فاضلاب سال 1392

نیاز 1200 میلیارد تومانی برای تکمیل 18 مجتمع آبرسانی سیستان و بلوچستان
1392/12/17