اخبار آب و فاضلاب سال 1392

رشد 10 درصدي پرداخت غيرحضوري قبوض آب در كشور
1392/10/03