70 درصد آب مصرفی شرب تبدیل به پساب می‌شود/ بازچرخانی پساب برای صنعت نقطه برجسته و هوشمندانه لایحه برنامه هفتم است
1402/06/11