. پوشش 8.5 درصدی خدمات شبکه فاضلاب در کشور به 54 درصد رسیده‌ است
1402/05/28