مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان خبر داد: آبرسانی به 180 روستا در دستور کار آبفای سیستان و بلوچستان
1400/01/12