تماس با ما

صاحب امتياز:  دفتر فناوري اطلاعات  
                                     مديركل:  شهريار زند
 
 مدير مسئول : عليرضا حسين آبادي        
تلفن تماس : 81606527
 
 سردبير: فاطمه پورآدم
                                    تلفن تماس: 81606087 
 
 
پشتيباني فني: گروه مديريت فناوري اطلاعات  و ارتباطات
 
 
آدرس و شماره هاي تماس دفتر فناوري اطلاعات:
خیایان ولی عصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو
 
كد پستي:                                       1996832611    
 
پست الكترونيك:                              statistic@moe.gov.ir
تلفن تماس دفتر:  
81606520
فكس:                                                
 
گروه آمار و اطلاعات آب و انرژي:
81606522
 
81606527 و 81606087