میانگین مصرف برق در استان مرکزی بالاتر از شاخص کشوری است
1398/04/04
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=79476