اوج مصرف برق در مدار بالای 52 هزار مگاوات
1397/05/22