در روز آمار و برنامه‌ریزي از وزارت نيرو  به عنوان دستگاه برتر تقدير شد تندیس-(2).jpg
مدرن سازي نظام آماري کشور 

اطلاعيه برنامه جديد دوره هاي آموزشي 2323.jpg

سه کتاب:«برنامه­ ريزي استراتژيك در مطبوعات ايران»، «نظریه مدیریت آمار»  estratejic.jpg

   84baf253d5474469a96d9def172a7992.jpg   و  «مدیریت فعاليت هاي آماري در جهان مدرن» چاپ شدند     modern.jpg


نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نيرو
  
دستورالعمل اجرایی بند 3-5-4 نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نيرو

استفاده از مطالب اين وب سايت مجاز است