تمدید مهلت ارسال مقاله   مهلت ارسال مقالات چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو تا تاریخ 22  شهریور ماه (به مدت یک هفته) تمدید شد.