اطلاعیه بسیار بسیار مهم تغییر زمان برگزاری

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو

اطلاعیه بسیار بسیار مهم

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات
 شرکت­های زیرمجموعه وزارت نیرو
جناب آقاي گياهي
معاون محترم منابع انساني و بهبود مديريت شركت آب و فاضلاب كشور
جناب آقاي كرم رضايي
معاون محترم منابع انساني و تحقيقات شركت توانير
جناب آقاي حاجيلري
معاون محترم تحقيقات، منابع انساني و پشتيباني شركت مديريت منابع آب ايران
موضوع:تغيير زمان برگزاري چهارمين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو به روز چهارشنبه 21 آبانماه ١٣٩٣
با سلام و احترام
     به استحضار مي­رساند طبق هماهنگي انجام شده جهت برگزاري همايش مديران ارشد وزارت نيرو در روز شنبه تاريخ 3/8/93 و ضرورت حضور تمامي مديران ارشد در همايش مذكور همچنين با در نظر گرفتن برگزاري مناسب "چهارمين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" و حضور رياست محترم مركز آمار ايران، قائم مقام و معاونين محترم وزير و مديران ارشد وزارتخانه در اين گردهمايي به منظور جلوگيري از تداخل هر دو مراسم، زمان برگزاري چهارمين گردهمايي از تاريخ 3 آبان ماه به روز چهارشنبه  تاريخ 21 آبانماه 1393 تغيير يافت. ضمن قدرداني از توجه تمام مديران و كارشناسان واحدهاي آمار و اطلاعات، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به آگاهي شركت­هاي متبوع زيرمجموعه رسانده شود.
لازم به يادآوري است تمامي مراحل انجام شده تاكنون (ثبت نام افراد، مقالات پذيرفته شده، چگونگي حضور شركت كنندگان و محل برگزاري) كماكان به قوت خود باقي است و اطلاعيه­هاي تكميلي در شبكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو درج شده، همچنين از طريق سامانه پيامك و پست الكترونيكي نيز موضوع به آگاهي شركت كنندگان خواهد رسيد.
 
 
شهريار زند
مديركل دفتر فناوري اطلاعات