اطلاعيه فراخوان

اطلاعيه فراخوان برگزاری
 
چهارمين گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات  شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نيرو
21 آبان 93
 
 چهارمين گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نيرو به مناسبت هفته آمار روز چهار­شنبه به تاریخ 21/8/93 از سوی دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو با همكاري شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار خواهد شد.
براساس مصوبه تاريخ 8/2/93 شوراي سياست­گزاري گردهمايي­هاي واحدهاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو، مقرر است در گردهمايي­هاي مذكور، يك سال ارزيابي علمي و يك سال ارزيابي عملكرد واحدهاي آمار و اطلاعات در شركت­ها انجام شود. بنابراين رويكرد چهارمين گردهمايي ارتقاي سطح و توان علمي مديران و كارشناسان واحدهاي آمار و اطلاعات شركت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو، همچنين تقويت جايگاه نظام‌هاي حرفه‌اي و علمي حوزه مديريت آمار و اطلاعات تعيين شده است. بر همين مبنا در اين گردهمايي با ارائه فراخوان مقاله تلاش مي­شود همكاران واحدهاي آمار و اطلاعات با ثبت، نگارش و تاليف تجربه­ هاي خود در زمينه مديريت فعاليت­هاي آماري در قالب مقاله­ هاي كاربردي و گزارش­هاي   فني- عملياتي و ارائه آن در روز گردهمايي، توان دانشي و علمي خود را به نمايش بگذارند.
به همين دليل از کلیه مديران، كارشناسان و كاركنان تمامي واحدهاي آمار و اطلاعات و همچنین كساني كه مقاله ارسال نموده­اند، دعوت مي‌شود در این گردهمایی شرکت نمایند.
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات : 10 مهر ماه 1393
سایر اطلاعات برگزاری چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات شرکت­های زیر مجموعه وزارت نیرو از طریق همین پایگاه در اطلاعیه­ های بعدی اعلام خواهد شد.
جهت هرگونه پاسخگویی با تلفن 81606527 و 81606087  تماس حاصل نمایید.
                                                                                                    
    دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو