فهرست مقالات پذیرفته شده

فهرست مقالات پذیرفته شده چهارمین گردهمایی


فهرست مقالات پذیرفته شده بخش آبفا و آب در چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات
شرکت­های زیرمجموعه وزارت نیرو (3 آبان 1393)
ردیف
عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی نویسندگان
نام شرکت
کد مقاله
محور مقاله
روش ارایه
1)             
طراحي و تدوين نظامهاي جامع آماري و برنامه هاي آماري در شرکت هاي صنعت آب و برق
سمیه عزیزی، محمود سالاری
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
AFR-170
 
مدیریت آمار ( کد1)
پوستر
2)            2
بررسی زوایای ارتباط بین آمار و داده کاوی
سمانه احیائی
 
آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
AFR-171
 
مدیریت آمار ( کد1)
پوستر
 
3)            3
تدوین راهبرد برای اداره آمار و فناوری اطلاعات شرکت آبفار گلستان با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
علیرضا کریمی، محبوبه کریمی، اردشیر سلطانیان و محمدعلی روحانی
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان
AFR-184
 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
سخنرانی
4)            4
نقش سیستم های یکپارچه آمار و اطلاعات در شرکت
سانترا ساکی
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان
AFR-168
 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
پوستر
5)            5
نقش سیستم های یکپارچه آماری و اطلاعات در شرکتهای آبفار
مرضیه لواف سمنان
شركت آب و فاضلاب روستايي استان
AFR-187
 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
سخنرانی
6)            1
نقش فناوري اطلاعاتارتباطات در فرايندوتوليد داده وآمار
غلامرضا دهقانی و عاطفه دانشور
شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان
AFR-56
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
پوستر
7)            1
پياده سازي مديريت آمار در شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
فاطمه حکاکیان
شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوین
AFR-61
مدیریت آمار (کد1)
پوستر
8)             
بررسي و برازش توابع چگالي احتمال مناسب براي تعداد حوادث شبكه هاي توزيع آب شرب شهري در سطح شهرستانهاي استان زنجان
زيبا نوروزي،
مسلم پورنصرت
شركت آب و فاضلاب استان زنجان
 
AFS-4…1
آمار کاربردی (کد3)
سخنرانی
9)            7
بررسی تعيين میزان پوشش و ارتباط معنايي وظایف و شاخص­های ارزيابي عملكرد واحدهاي آمار و اطلاعات شرکت­های زیرمجموعه وزارت نیرو با وظایف وشاخص‌های کیفیت اقلام آماری
لیلاعلینژاد دیزج، فرنوش بلدی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
 
AFS-192
 
مدیریت آمار (کد1)
سخنرانی
10)         1
یکپارچه سازی سیستم های جزیره ای - ارائه نتایج و تجربیات پژوهش باعنوان "ارائه مدل کاربردی جهت راه اندازی سیستم جامع تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات (در شرکتها و سازمانهای ایرانی)
رضا حضرتی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران (شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران)
AFS-17
 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
پوستر
11)         2
بررسی رضایت مندی در فرآیند تولید و بهره برداری آمار رسمی در سطح شرکت آب و فاضلاب تهران
زهرا پوراسماعیل
شركت آب و فاضلاب استان تهران(شرکت آبفای منطقه 5 تهران)
AFS-98
مدیریت آمار (کد1)
پوستر
12)          
پیش­بینی رضایت­مندی مشترکین شرکت آبفا با استفاده از مدل داده­کاوی مبتنی بر تکنیک­های رده­بندی و ساخت درختان تصمیم
غزاله نظری عارف
شركت آب و فاضلاب استان تهران (جنوب غربی)
AFS-167
آمار کاربردی (کد3)
پوستری
13)         2
نیازسنجی اطلاعات در شرکت های صنعت آب و فاضلاب
یحیی صفی آریان
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
 
AFS-183
 
مدیریت آمار (کد1)
پوستر
14)          
بررسی نقش هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در تصمیم گیری های کلان سازمان ها
آرزو تاج احمدی و آیدا روحانی
شرکت فاضلاب استان تهران
AFS-13
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
پوستر
15)         1
تعیین وضعيت شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبی براي پياده سازي سيستم مديريت فرايند توليد داده و آمار و ارائه مدل
 
حکیمه کاظمی، وحید فرخ نیا
شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی
AFS-53
 
مدیریت آمار (کد1)
پوستر
16)         1
داده کاوی با استفاده از نرم افزار آماری R
قاسم امینی
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم
 
AFS-9
آمار کاربردی (کد3)
پوستر
17)         1
پروژه ارسال مکانیزه آمار و اطلاعات ماهیانه از سیستم جامع مشترکین به نرم افزار مبتنی بر وب آمار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
نسرین حاجی باقری، حسن گلی، حمیدرضا دهقانی، اصغر غریبی
شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان
 
AFS-10
 
آمار کاربردی (کد3)
پوستر
18)         1
نگرش سنجی فرهنگ و سواد آماری در صنعت آبفای شهری
ملیحه ملک جعفریان، راضیه کرمی
شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان و همدان
 
AFS-27
 
مدیریت آمار (کد1)
سخنرانی
19)         1
ارتقا كيفيت آمارهاي شركتهاي آبفا با پياده سازي نظام جامع آماري
بي بي سعيده تابافر، فاطمه انصاري، جعفر رحماني شمسي
شركت آب و فاضلاب استان يزد
AFS-30
مدیریت آمار (کد1)
پوستر
20)         2
مدل­سازی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت پاداش (مطالعه­ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان)
مجتبی زینلی نجف آبادی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 
AFS-92
 
آمار کاربردی (کد3)
سخنرانی
21)         8
سيستمهاي اطلاعات مديريت ((MIS
سیده زهرا میرمحمد
شرکت آب منطقه ای استان تهران
AB-3
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
پوستر
22)         9
بررسی امنيت اطلاعات در شرکت­های آب منطقه ­ای
علیرضا موسوی آزاد
شرکت آب منطقه ای استان تهران
AB-2
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد2)
پوستر
23)          
نقش آمار و فن آوري اطلاعات در مديريت سيلاب
حسین دهقان، اسماعیل گرزین
شرکت آب منطقه ای استان گلستان
AB-1
 
آمار کاربردی (کد3)
پوستر
24)         9
مدلسازی آبخوانهای آزاد آب زیرزمینی با استفاده از برنامه نویسی شی گرا و حل معادلات از طریق تفاضل های محدود
محسن اسلامی زاده
شرکت آب منطقه ای استان تهران
AB-4
آمار کاربردی (کد3)
سخنرانی
مقالات رزرو شده بخش آب و آب و فاضلاب
25)          
طراحي و تدوين نظامهاي جامع آماري و برنامه هاي آماري در شرکت هاي صنعت آب و برق
سمیه عزیزی، محمود سالاری
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
 
AFR-170
 
مدیریت آمار (کد1)
 سخنرانی
(رزرو)
                                                        
 
 
 
 
 
فهرست مقالات پذیرفته شده بخش برق در چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات
شرکت­های زیرمجموعه وزارت نیرو( 3 آبان 1393)
ردیف
عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی نویسندگان
نام شرکت
کد مقاله
محور مقاله
روش ارایه
1)              
نظرسنجي درباره گزارش هاي آماري صنعت برق
رحمان چراتي و فهيمه سعدين
دفترفناوري اطلاعات وآمارشركت توانير
T1
حوزه مدیریت آمار (کد1)
سخنرانی
2)              
موردکاوی استقرار سامانه جامع اتوماسیون آماری صنعت برق کشور ( آموخته­ها و نتایج)
قاسم پورمختار، مجیدآواز و مرتضی پورتندرست
دفترفناوري اطلاعات وآمارشركت توانير
T4
حوزه مدیریت آمار (کد1)
پوستر
3)              
اتوماسيون آماري و داشبوردهاي مديريتي
محمدجواد توفيقي، ندا کاظمي
ناهيد جباري و محيا رباني آزاد
 
شرکت برق منطقه­ای تهران
BM-6
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(کد2)
پوستر
4)              
كاربرد روشهاي آماري در شناسايي و مديريت عارضه هاي موجود در اجراي پروژه هاي غير فني درسازمانهاي خدماتي بزرگدرراستاي افزايشبهره وري
(مطالعه موردي : شرکت برق منطقه اي تهران)
مهدی شفیعی کمال آباد، محسن کامرانی، محمد مراد بیات
شرکت برق منطقه­ای تهران
BM- 9
حوزه آمار کاربردی (کد3)
پوستر
5)              
بررسی رضايت کارکنان از گزارشات آماری در شرکت برق منطقه ای فارس
الهام وزیری، دکتر محمود خراتی کوپایی
شرکت برق منطقه ای فارس
BM-14
حوزه مدیریت آمار (کد1)
پوستر
6)              
تجربيات حاصل از پياده سازی استانداردهای ثبتی مبنا جهت دستيابی به اطلاعات توصيفی مكاني GIS خطوط و ايستگاه های انتقال و فوق توزيع برق منطقه ای مازندران و گلستان
اکرم حبیبی، مطهره صفری، خاتون هادیان
 
شرکت برق منطقه­ای مازندران و گلستان
 
BM-21
حوزه مدیریت آمار (کد1)
سخنرانی
7)              
مديريت و تدوين نظام­ جامع آماري و برنامه­هاي آماري
سید محمد حسین غیاثی، ابوالفضل شرافت، مهدی برزگر و
نرگس یکدانه
شرکت برق منطقه­ای یزد
BM-23
حوزه مدیریت آمار (کد1)
پوستر
8)              
نقشآمارواطلاعاتمبتنيبرنظامآمارثبتيوفناوريدرتصميمگيريوبرنامهريزي
مديراندرحوزهصنعتبرق
فريباجزءپناهي
 
شرکت برق منطقه­ای زنجان
BM-24
حوزه آمار کاربردی (کد3)
پوستر
9)              
مقدمه ای بر نظام آمار های ثبتی
 
مریم مبشر
توزيع نیروی برق تهران بزرگ
6TB-
حوزه مدیریت آمار (کد1)
پوستر
10)            
بررسی نقش سیستم های جامع آماری در سازمان ها
عبدالله منفرد-آناهیتا کریمی- سیده سودابه شریف زاده
توزيع نیروی برق تهران بزرگ
TB-1
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(کد2)
پوستر
11)            
عارضهیابیشبکه­هايتوزیعبااستفادهازتحلیلآماريحوادثواتفاقات درمحدودهشمال شرقشرکتتوزیعنیرويبرقتهرانبزرگسال 92
جمشیدنکوئیان، سیدهسودابهشریفزاده،آناهیتاکریمی، عبدالهمنفرد ومینامصلی
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
TB-9
حوزه آمار کاربردی
(کد3)
سخنرانی
12)            
نگرشی بر مطالعه جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی سیستمهای پردازش تحلیلی بر خط-   داده ها(OLAP) و شبکه های عصبی
بهراد صباغ نژاد
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
TB- 3
حوزه آمار کاربردی
(کد3)
پوستر
13)            
روشهايارتقايامنیتداده،آمارواطلاعات
محیا یارندپور
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
TB-10
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(کد2)
پوستر
14)            
انجام نظرسنجي SWOT جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف نظام آماري حاكم بر شركت توزيع نيروي برق استان يزد
فاطمه كريمي، علي جم
 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
TB-16
حوزه مدیریت آمار (کد1)
پوستر
15)            
بهينهسازي داده­ها و اطلاعات سازمان با استفاده از فناوري مجازي سازي
سعيده دورانديش، روح الله مظفري
و غلامرضا لهراسبي
شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان
TB-23
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(کد2)
پوستر
16)            
تاریخچه بکار گیری آمار در صنعت آب و برق
سعید ایرانمنش، مهدی احمدی نژاد،عبد الرضا لهراسبی،محسن شیری
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
TB-24
حوزه آمار کاربردی (کد3)
پوستر
17)            
کاربرد آمار در مدیریت پروژه­های شرکت توزیع برق استان همدان
 
محمد مهدی یاری وسید قاسم شیخی جانی
 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
 
TB-40
حوزه آمار کاربردی (کد3)
سخنرانی
18)            
شناسنامه‌دار کردن اقلام آماری در شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال‌وبختیاری
 
مرضیه محمدعلی نوروزی، مجید خوانساریان، اسماعیل فروزنده
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری
TB-42
حوزه مدیریت آمار (کد1)
سخنرانی
19)            
کنترل کیفیت آماری داده­های آماری
محمود قزلباش، لیلا نصیری، مهدی عروجعلیان مشهدی
شرکت توزیع نیروی برق اهواز
TB-43
حوزه آمار کاربردی (کد3)
پوستر
20)            
نقش آمار و اطلاعات در حوزه برنامه­ریزی و
تصمیم­گیری صنعت آب و برق
داود خدادادی قلعه سلیمی
شرکت توزیع برق استان قزوین
TB-45
حوزه آمار کاربردی (کد3)
پوستر
21)            
نقش GIS در انقلاب آماری شرکت­های توزیع برق وارائه الگوریتم بهبود مدیریت آمار و اطلاعات (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه)
مریم باقری ده باغی، فریده علیمحمدی نعمت اله نظری
 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
TB-46
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(کد2)
سخنرانی
22)            
همسویی استراتژیک از طریق ترسیم نقشه­های استراتژی سطح دوم سازمان مطالعه موردی: واحد آمار شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
سیده فاطمه کشاورز،
محمدرضا کدیور
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
TB-48
حوزه مدیریت آمار (کد1)
سخنرانی
23)            
روش عملیاتی کنترل کیفی اقلام آماری در یک سازمان
فاطمه پورآدم، مهنام فلاح
وزارت نیرو
ME-1
حوزه مدیریت آمار (کد1)
کارگاه آموزشی
24)            
تجربه يک چالش ارتباطي در واحد آمار
 
الهام وزيري نسب
شرکت برق منطقه ای فارس
TB-18
حوزه مدیریت آمار (کد1)
یک تجربه
مقالات رزرو شده بخش برق
25)
اتوماسيون آماري و داشبوردهاي مديريتي
محمدجواد توفيقي، ندا کاظمي
ناهيد جباري و محيا رباني آزاد
 
شرکت برق منطقه­ای تهران
BM-6
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(کد2)
سخنرانی (رزرو)