اسامی هیات داوران

اسامی هیات داوران چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو


 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی داوران

 

نام شرکت

 

سمت

 

حوزه

1

آقای علیرضا حسین آبادی

دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو

معاون

برق و آبفا

2

آقای مرتضی بهادری

توزیع برق تهران بزرگ

معاون برنامه ریزی

برق

3

خانم منصوره صمدیان

توانیر

مدیر

برق

4

خانم فهیمه سعدین

توانیر

کارشناس مسئول

برق

5

خانم فاطمه کریمی

توزیع برق یزد

سرپرست گروه

برق

6

آقای محمود قزلباش

توزیع برق اهواز

کارشناس

برق

7

آقای حمیدرضا قجر

دفتر برنامه­ ريزي تلفيقي و راهبردي

رییس گروه

برق

8

خانم فیروزه امینی

دفتر برنامه ­ريزي كلان برق و انرژي وزارت نیرو

رییس گروه

برق

9

خانم پانته ­آ سلیمانپور

دفتر برنامه ­ريزي كلان برق و انرژي وزارت نیرو

کارشناس

برق

10

خانم مهنام فلاح

دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو

کارشناس

برق و آبفا

11

خانم بهیه جعفری

دفتر برنامه ­ريزي كلان آب و آبفا وزارت نیرو

رییس گروه

آب و فاضلاب

12

آقای علیرضا سقایی

آب و فاضلاب تهران

مدیر

آب و فاضلاب

13

خانم لیلا علی نژاد

آب و فاضلاب تهران

رییس گروه

برق و آبفا

14

آقای مجتبی زینلی

آب و فاضلاب کشور

کارشناس

برق و آبفا

15

آقای مهدی ترکمنی

آب و فاضلاب کشور

کارشناس

آب و فاضلاب

16

آقای رضا عزیزی خواه

آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی

مدیر

آب و فاضلاب

17

خانم عاطفه دانشور

آب و فاضلاب روستایی هرمزگان

کارشناس

آب و فاضلاب

18

آقای علیرضا آراستی

مدیریت منابع آب ایران

رییس گروه

آب و آبفا

19

آقای امیر میرزایی

مدیریت منابع آب ایران

رییس گروه

آب و آبفا

20

آقای محمود باریده

مدیریت منابع آب ایران

رییس گروه

آب و آبفا

21

آقای عباس کاظمی

آب منطقه ­ای اصفهان

کارشناس

آب و آبفا

22

آقای فریدون جهاندیده

آب منطقه ­ای فارس

کارشناس

آب و آبفا

23

خانم فاطمه پورآدم

دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو

کارشناس

برق و آبفا